Skip available courses

Available courses

Перелік самостійних робіт з медичної хімії

Перелік самостійних робот з медичної біології 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п\п

Тема

Кількість годин

1

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

2

2

Основи конституційного права України. Права та обов'язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

2

3

Основи адміністративного права. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я

1

4

Основи цивільного права. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря

1

5

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників

2

6

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров'я

2

7.

Основи сімейного права. Медико - правові основи штучного запліднення

2

8.

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування - одна з форм соціального забезпечення

2

9.

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

1

10.

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницькоїдіяльності

1

11

Основи екологічного права та завдання санітарно - епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища

2

Усього

18