Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості освіти у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» базується на основі вимог Законів України «Про освіту»«Про фахову передвищу освіту»

На сьогоднішній день в коледжі сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Стратегічний план розвитку ВП «Дубенський фаховий медичний коледж», Положення про організацію освітнього процесу у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж»,  Кодекс академічної доброчесності.

Ключовими документами, що регламентують процеси забезпечення якості є Положення про внутрішній моніторинг освітнього процесу у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж», модель моніторингу якості освіти та реалізації освітньо-професійних програм підготовки фахівців у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж»  

 Модель моніторингу якості освіти та реалізації освітньо-професійних програм підготовки фахівців у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж.

ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ