Ви зараз переглядаєте Показове заняття з навчальної дисципліни «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї»

Показове заняття з навчальної дисципліни «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї»

12 жовтня 2023 року викладач навчальної дисципліни «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» Герасимчук Наталія Анатоліївна провела показове заняття з теми «Безплідний шлюб». Заняття було логічно побудоване з дотриманням усіх методичних вимог. У чіткій і зрозумілій формі викладач разом із студентами розглянула всі аспекти та основні поняття теми, сучасні підходи в медицині щодо діагностики, лікування та профілактики даної проблеми. Високої оцінки заслуговує навчально-методичне забезпечення заняття – презентаційні матеріали, навчальні відеофільми з теми, таблиці. На етапі перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу викладач застосувала тестування, метод «Продовжи речення», розв’язування клінічних ситуаційних задач.

Навчальне заняття проведено Наталією Анатоліївною на високому навчально-методичному рівні з логічним використанням методів компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу та різноманітних технологій творчої педагогічної діяльності.