Ви зараз переглядаєте Показове заняття з анатомії людини

Показове заняття з анатомії людини

21 вересня 2023 року відбулося показове заняття з анатомії людини на тему «Кістки верхньої та нижньої кінцівок. Череп. Кістки черепа», яке підготувала та провела викладач Швидко Ю.В.

Викладач на початку заняття чітко окреслила мету та озвучила завдання, що необхідно було виконати студентам. Педагог під час заняття продемонструвала вільне володіння навчальним матеріалом, показала вміння організовувати та зацікавити здобувачів освіти, вміло застосовувала різні форми роботи.

На занятті були реалізовані міжпредметні зв’язки з навчальними дисциплінами «Акушерство», «Хірургія», «Фізіологія людини», «Патморфологія та патфізіологія».

Під час лекції педагог застосувала мультимедійні технології, таблиці, атласи з анатомії, муляжі кісток та черепа.

На занятті вдало поєднувалася фронтальна та індивідуальна робота студентів. Доброзичлива атмосфера сприяла активній співпраці викладача зі студентами.