Ви зараз переглядаєте Підвищуємо свою педагогічну майстерність

Підвищуємо свою педагогічну майстерність

Сучасна ситуація в країні та нові освітні тенденції активізують використання різноманітних моделей освітнього процесу, адже зараз важливими завданнями є якісна комунікація між викладачем та студентами, постійна мотивація здобувачів освіти та формування у них клінічного мислення. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонстрував викладач навчальної дисципліни “Педіатрія” Абу Слаєх Хатем Юсеф під час проведення показового заняття “Захворювання нирок у дітей”. На занятті студенти були не пасивними спостерігачами, а активно комунікували, спільно з викладачем визначали мету та мотивацію своєї навчальної діяльності та підсумовували результати своєї роботи. Позитивними критеріями оцінки співпраці викладача та студентів на занятті стало активне розв’язання ситуаційних задач з теми, які продемонстрували успішне засвоєння нового матеріалу.