Ви зараз переглядаєте Показове заняття з неврології

Показове заняття з неврології

Організація ефективно дистанційного навчання – це новий виклик, який стоїть перед освітою України. Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні сучасному студенту компетентності, які методи і форми найкраще використати – ось питання, які сьогодні стоять перед кожним викладачем. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонструвала викладач неврології Кирилюк Вікторія Михайлівна під час проведення 18 листопада 2021 року показового заняття з теми «Судинні захворювання ЦНС».

Впродовж онлайн-лекції студенти були не пасивними спостерігачами, а активно комунікували, спільно з викладачем визначали мету та мотивацію своєї навчальної діяльності, опрацьовували новий матеріал та підводили підсумки роботи. Викладач уміло поєднала пояснення із самостійною роботою студентів, вдало використовувала можливості програми для організації відеоконференцій Google Meet. При проведенні заняття Вікторія Михайлівна враховувала майбутню спеціальність студентів, наголошувала на практичній спрямованості матеріалу. Такий підхід до підготовки та проведення лекції дозволив реалізувати завдання сучасної освіти щодо формування таких важливих компетентностей як уміння вчитись, комунікативної та інформаційної. 

Методист  Власюк А.І.