Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

  • Категорія запису:Новини

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти розпочало новий процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі здобуття освіти, Європейських стандартах та кращих практиках європейських університетів. До цього рівноправно залучені представники освіти (науково-педагогічні, наукові працівники), студентства та бізнесу/виробництва. Одним із етапів є оцінка програми незалежною експертною групою, яка складається з двох науково-педагогічних, наукових працівників та одного представника здобувачів вищої освіти. Станом на кінець 2019 року реєстр експертів налічував 383 експерти-студенти, які пройшли навчання та деякі з них узяли участь не в одній акредитації. Цієї кількості ще недостатньо для акредитації за різними спеціальності та різними рівнями освіти – тому конкурсний відбір триває.

Ми запрошуємо здобувачів освіти: студентів та аспірантів долучитися до цих освітнії інновацій. Заохочуємо вас стати експертом з акредитації освітніх програм, експертом з покращень вищої освіти, експертом з практик інших закладів та відповідальним учасником освітнього середовища.

Як стати експертом з акредитації освітніх програм:

1. Подати свою анкету (онлайн гугл форма);

2. Успішно пройти тестування після вивчення необхідних документів та прослуховування онлайн курсу (3 курсу) про процес та критерії акредитації;

3. Прийти на очний дводенний тренінг-практикум та успішно пройти тестування;

4. Після включення в реєстр експертів укласти договір з агенством.

Що отримує експерт:

1. Голос студенства в провадженні оцінки та вдосконалення вищої освіти;

2. Навчання щодо оцінки освітніх програм та розуміння прав/ролі студенства;

3. Моніторинг досвіду інших закладів, у тому числі для покращення свого;

4. Гонорар за одну акредитацію  в розмірі 7-9 тис. грн на руки та компенсація витрат за відрядження (кількість запрошень на акредитації залежить від заявок ЗВО за певною спеціальністю, у середньому експерт здійснює 3-4 акредитації на рік );

5. Знайомство та спілкування з небайдужими до якісних змін студентами та викладачами зі всієї України;

6. Можливість працювати експертом-стдентом ще 1 рік після отримання диплому.

Етапи роботи експерта, який представляє Національне агенство:

1. Вивчення відомостей самооцінювання та супровід документів, надісланих закладом;

2. Виїзд (як правило, 3 дні ) разом з кспертною групою до ЗВО для проведення зустрічей та консультування ЗВО щодо можливих покращень;

3. Складання обгрунтованого звіту експертної групи з пропозиціями щодо покращення якостіреалізації освітньої програми та з аналізом на предмт відповідності цієї програми всім критеріям, викладеним у Положенні про акредитаію освітніх програм.

E-mail: experts@naqa.gov.ua

Сайт: www.naqa.gov.ua