Ви зараз переглядаєте Підвищення кваліфікації сестер медичних

Підвищення кваліфікації сестер медичних

  • Категорія запису:Новини

Згідно плану, затвердженого Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації ,продовжується робота на відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» РОР.

60158874_484411682302792_7703976451942383616_n

З 1  по 5 квітня пройшов  цикл  тематичного вдосконалення «Школа старшої медичної сестри – організація охорони здоров’я».  Головні, старші медичні сестри закладів охорони здоров’я Рівненської області та їх резерву отримали нову інформацію щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, трансфузій компонентів препаратів крові, ети­ко-деон­то­ло­гіч­ні ас­пек­ти в ро­бо­ті ме­дич­них сес­тер, трудових відносин, ліцензування і акредитації та багатьох інших питань, які стосуються безпосередньо роботи старшої медичної сестри. Тео­ре­тич­ні та прак­тич­ні за­няття про­хо­ди­ли на ба­зі  Уп­рав­ління охо­ро­ни здо­ров’я Рів­ненсь­кої обл­держ­ад­мі­ніст­ра­ції, під­ви­щу­ва­ли свою ква­лі­фі­ка­цію 22 слухач.

Закінчився цикл підсумковим заняттям, під час якого слухачі показали відмінні результати.

З 18 березня по 12 квітня пройшов цикл удосконалення медичних сестер дитячих відділень і кабінетів, закладів освіти «Педіатрія».   Оновили та поглибили свої  знання у галузі медсестринства в педіатрії на основі сучасних досягнень медичної науки 41 медична сестра. Загальний обсяг навчальної програми передбачає 144 години, з них 106 годин відведено на профілюючий розділ «Медицина дитинства». Розглянуто актуальні питання дитячих захворювань з позицій медсестринського процесу, проводено ознайомлення з новими методами діагностики, лікування (залежних та незалежних медсестринських втручань) та профілактики захворювань у дітей, нормативними актами та наказами МОЗ України. Також опрацьовані  питання невідкладної медичної допомоги, природного планування сім’ї, інфекційного контролю, основ медичної інформатики, медичної психології з основами біоетики.

В останній день циклу слухачі успішно склали екзамен з пройденого матеріалу у формі тестового контролю.

    З 8 по 19 квітня 7 медичних сестер КНП «Острозький районний центр ПМСД»   пройшли тематичне удосконалення на циклі «Медична інформатика», відгук про який дали самі слухачі:

«Насамперед хочемо подякувати  нашому викладачеві  Поліщуку Вячеславу Михайловичу, який доступно, кваліфіковано подавав навчальний матеріал.

 Ми вивчили багато нового в Microsoft Word, навчилися створювати листи в  Microsoft Excel, використовувати різні функції Excel, користуватися електронною поштою.

Нам цікаво було заповнювати електронні карточки пацієнтів, використовуючи систему ICPC-2.

Навчання проходило в дружній, невимушеній атмосфері.»

59962890_1354505961364146_2950208233848963072_n