Ви зараз переглядаєте Підвищення кваліфікації цикл “Терапія”

Підвищення кваліфікації цикл “Терапія”

  • Категорія запису:Новини

З 26 лютого по 23 березня 2018 року пройшли підвищення кваліфікації сестри медичні терапевтичних відділень і кабінетів, дільниць і відділень профілактики з циклу «Терапія».

Програма підвищення кваліфікації 144 години, згідно якої перевага надавалась профільній дисципліні «Внутрішня медицина». Розглядались також питання з хірургії, невідкладних станів, планування сім’ї та ін. В зв’язку з актуальністю проблеми, були розглянуті питання паліативної допомоги. Слухачі ознайомилися з нормативно-правовою базою, з новими стандартами і протоколами обстеження та лікування пацієнтів. До проведення теоретичних і практичних занять були залучені досвідчені фахівці закладів охорони здоров’я та викладачі коледжу.

Підсумкове заняття проведено у формі програмованого тестового контролю, під час якого 13 слухачів отримали «відмінно» і 3 – «добре». Вар­то заз­на­чи­ти за­ці­кав­ле­ність, до­пит­ли­вість, ак­тив­ність, доб­ро­со­віс­не від­но­шення слу­ха­чів цик­лу при розгляді всіх прог­рам­них пи­тань.