Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

20Rg7EodBYw 23 травня 2017 ро­ку на місь­ко­му ста­діо­ні «Спар­так» від­бу­лися зма­гання з мі­ні-фут­бо­лу се­ред сту­дент­ської мо­ло­ді міс­та. Іг­ри про­хо­ди­ли , як се­ред юна­ків так і се­ред дів­чат. Зма­гання про­хо­ди­ли під  ке­рів­ниц­твом від­ді­лу мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди та ФСТ «Спар­так». Се­ред юна­цьких ко­манд міс­ця роз­по­ді­ли­лись нас­туп­ним чи­ном: І-е міс­це та ку­бок ви­бо­ро­ла збір­на ко­ман­да ме­дич­но­го ко­лед­жу, дру­ги­ми бу­ла ко­ман­да пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу, а третє міс­це по­сі­ла ко­ман­да ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв. Stella 38%В зма­ганнях се­ред дів­чат фор­ту­на ус­міх­ну­лася сту­дент­кам пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу, які по­сі­ли пер­ше міс­це, сріб­ни­ми при­зе­ра­ми ста­ла ко­ман­да ме­дич­но­го ко­лед­жу, а брон­зо­ви­ми призе­ра­ми ста­ла ко­ман­да ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв. Ко­ман­ди при­зе­ри бу­ли на­го­род­же­ні гра­мо­та­ми від­ді­лом мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди, а ко­ман­ди чем­піо­ни дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми м’яча­ми.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design