Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

P70515-12032615 травня 2017 ро­ку в спор­тив­но­му за­лі Ду­бенсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу бу­ла про­ве­де­на пер­шість міс­та з нас­тіль­но­го те­ні­су се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Зма­гання про­во­ди­лися з ме­тою по­пу­ля­ри­зації нас­тіль­но­го те­ні­су в міс­ті, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя, під­ви­щення спор­тив­ної майс­тер­нос­ті сту­ден­тів. Ор­га­ні­за­то­ром тур­ні­ру вис­ту­пав від­діл мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди. В зма­ганнях взя­ли участь 30 сту­ден­тів з чо­тирьох нав­чаль­них зак­ла­дів. Честь ме­дич­но­го ко­лед­жу за­хи­ща­ло ві­сім сту­ден­тів. В ре­зуль­та­ті ці­ка­вої та нап­ру­же­ної бо­роть­би пер­ше місце се­ред дів­чат виг­ра­ла сту­ден­тка АЛ – 209 гру­пи ме­дич­но­го ко­лед­жу Пет­ру­чок Ольга, а в зма­ганнях се­ред юна­ків на­ші сту­ден­ти та­кож вис­ту­пи­ли ус­піш­но. Ко­тик Ві­та­лій сту­дент АЛ – 311 гру­пи ви­бо­ров при­зо­ве дру­ге міс­це, а сту­дент Мель­ник Юрій БЛ – 109 гру­пи став брон­зо­вим при­зе­ром. Чем­піо­ни та при­зе­ри зма­гань бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми ме­да­лями.

Залишити коментар

Календар
Травень 2017
П В С Ч П С Н
« Кві   Чер »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 3155 4284 2252 73
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design