Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

815 бе­резня 2017 ро­ку учас­ни­ка­ми аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­но­го гурт­ка Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу для сту­ден­тів Ду­бенсь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го лі­цею бу­ло про­ве­де­но ви­хов­ну бе­сі­ду на те­му: «Ва­ше здо­ров’я в ва­ших ру­ках». Під час бе­сі­ди сту­ден­там бу­ло до­не­сен­но ін­фор­ма­цію про ста­те­ве ви­хо­вання,    ме­то­ди кон­тра­цеп­ції, абор­ти та їх мож­ли­ві нас­лід­ки, ок­рім цьо­го уза­галь­не­но ос­нов­ні по­мил­ки під­літ­ків.  Та­кож слу­ха­чі ма­ли змо­гу пос­та­ви­ти за­пи­тання та об­го­во­ри­ти їх.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design