Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

815 бе­резня 2017 ро­ку учас­ни­ка­ми аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­но­го гурт­ка Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу для сту­ден­тів Ду­бенсь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го лі­цею бу­ло про­ве­де­но ви­хов­ну бе­сі­ду на те­му: «Ва­ше здо­ров’я в ва­ших ру­ках». Під час бе­сі­ди сту­ден­там бу­ло до­не­сен­но ін­фор­ма­цію про ста­те­ве ви­хо­вання,    ме­то­ди кон­тра­цеп­ції, абор­ти та їх мож­ли­ві нас­лід­ки, ок­рім цьо­го уза­галь­не­но ос­нов­ні по­мил­ки під­літ­ків.  Та­кож слу­ха­чі ма­ли змо­гу пос­та­ви­ти за­пи­тання та об­го­во­ри­ти їх.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design