Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_8019 Ці щи­рі по­ба­жання ли­ну­ли для жі­нок – па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су від сту­ден­тів – во­лон­те­рів: Лев­ценю­ка Та­ра­са, Кот­ку­да­ка  На­за­ра, Ка­ра­петя­на Да­ви­да, Яро­щук Бог­да­ни,  Шах Анас­тасії, Яси­новсь­ко­го Бог­да­на,  які 7 бе­рез­ня прийш­ли при­ві­та­ти їх із чу­до­вим вес­няним свя­том. З ледь від­чут­ним вес­няним по­ди­хом при­хо­дить до нас чу­до­ве жі­но­че свято. Цей день не­се у світ ніж­ність, кра­су, сон­це.  І не стіль­ки по­да­рун­ки,бу­ке­ти­ки із ко­ти­ків чи  со­ло­до­щі по­ті­ши­ли па­цієн­ток, як гар­не сло­во, щи­ра участь та праг­нення лю­бо­ві, доб­ро­ти, за­тиш­ку. Не­хай у на­ших  до­мів­ках бу­дуть спо­кій та доб­ро­бут, а  сер­ця бу­дуть зіг­рі­ті теп­лом та по­ва­гою рід­них і близь­ких. Зі свя­том Вес­ни, Вас!

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design