Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_261721 лю­то­го 2017 ро­ку від­бувся від­бір­ко­вий тур І-ого ета­пу VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки се­ред сту­ден­тів І кур­сів відділення “Лікувальна справа”. Учас­ни­ка­ми ста­ли пер­шо­кур­сни­ки груп АЛ-109, БЛ-109. За під­сум­ка­ми олім­піа­ди пе­ре­мо­гу здо­бу­ли:

– Ва­ка­люк Олек­сан­дра (І місце) – група АЛ-109;

– Семенюк Анастасія (ІІ місце) – група АЛ-109;

– Мельник Юрій (ІІІ місце) – група БЛ-109.

Щи­ро ві­тає­мо пе­ре­мож­ців та ба­жає­мо їм по­даль­ших ус­пі­хів на ІІ-ому ета­пі VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки, що від­бу­деться на ба­зі IMG_2631Сар­ненсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу РДГУ  01 березня 2017 року.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design