Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_261721 лю­то­го 2017 ро­ку від­бувся від­бір­ко­вий тур І-ого ета­пу VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки се­ред сту­ден­тів І кур­сів відділення “Лікувальна справа”. Учас­ни­ка­ми ста­ли пер­шо­кур­сни­ки груп АЛ-109, БЛ-109. За під­сум­ка­ми олім­піа­ди пе­ре­мо­гу здо­бу­ли:

– Ва­ка­люк Олек­сан­дра (І місце) – група АЛ-109;

– Семенюк Анастасія (ІІ місце) – група АЛ-109;

– Мельник Юрій (ІІІ місце) – група БЛ-109.

Щи­ро ві­тає­мо пе­ре­мож­ців та ба­жає­мо їм по­даль­ших ус­пі­хів на ІІ-ому ета­пі VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки, що від­бу­деться на ба­зі IMG_2631Сар­ненсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу РДГУ  01 березня 2017 року.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design