Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_306921 люто­го, ко­ли на­ша дер­жа­ва свят­кує Між­на­род­ний день рід­ної мо­ви, ці ге­ніаль­ні ряд­ки ві­до­мої ук­раїнсь­кої пое­те­си Лі­ни Кос­тен­ко звучать особ­ли­во.  До сту­ден­тів ко­лед­жу із зак­ли­ком лю­би­ти  та вив­ча­ти свою мо­ву ряд­ка­ми своїх тво­рів звер­ну­лися ба­га­то україн­ських пись­менни­ків і пое­тів. Ок­рім то­го мож­на бу­ло про­чи­та­ти ці­ка­ві та пов­чаль­ні фак­ти про на­шу мо­ву. IMG_3077От ви, на­прик­лад, знає­те ,що най­по­ши­ре­ні­шою в ук­раїнсь­кій мо­ві є бук­ва «п»? Та­кож сту­ден­ти ма­ли змо­гу за­пи­са­ти сло­ва-па­р­ази­ти і спро­бу­ва­ти на­зав­жди поз­бу­тися їх у своє­му мов­ленні. Адже зна­ти, бе­рег­ти і ша­ну­ва­ти рід­ну мо­ву – обо­в’язок кож­ної лю­ди­ни. «Без мо­ви рід­ної, юна­че, й на­ро­ду на­шо­го не­ма», – пи­сав В. Со­сю­ра.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design