Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_239520 лю­то­го 2017 ро­ку у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі для сту­ден­тів I – II  кур­сів бу­ло про­ве­де­но ін­фор­ма­цій­но-прос­віт­ниць­кі лек­ції що­до пи­тань йо­дної про­фі­лак­ти­ки „Лі­ку­ва­ння і про­фі­лак­ти­ка йо­до­ди­фі­цит­них ста­нів”.     Лі­кар–ен­до­кри­но­лог ЦПМСД Іва­нна Ві­та­ліїв­на Кон­дра­тюк роз­по­ві­ла про нео­бхід­ність ви­ко­рис­та­ння у їжі йо­дов­міс­них про­дук­тів, оз­на­йо­ми­ла з бу­до­вою  ен­док­ри­нних за­лоз та  нор­ма­ми спо­жи­вання йо­ду.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design