Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_239420 лю­то­го сту­ден­ти ко­лед­жу під­го­ту­ва­ли ін­фор­ма­цій­ні го­ди­ни та те­ма­тич­ну вис­тав­ку, прис­вяче­ну тре­тій річ­ни­ці по­дій Ре­во­лю­ції Гід­нос­ті та вша­ну­ва­ли па­м’ять Ге­роїв Не­бес­ної Сот­ні. За від­ва­гу , си­лу ду­ху і стій­кість учас­ни­ків Ре­во­люції Гід­нос­ті , які ці­ною влас­но­го життя ви­бо­рю­ва­ли пра­во на сво­бо­ду , де­мок­ра­тію і не­за­леж­ність,  па­м’ять про них жи­ти­ме у на­ших сер­цях ! Віч­на сла­ва Ге­роям!

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design