Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

DSCF000513-16 лю­то­го у ко­лед­жі прой­шли за­хо­ди з на­го­ди Дня вша­ну­вання учас­ни­ків бо­йо­вих дій на те­ри­то­рії ін­ших дер­жав та 28-ої річ­ни­ці ви­во­ду ра­дянсь­ких військ із те­ри­то­рії Рес­пу­блі­ки Аф­га­ніс­тан. Сту­ден­ти дру­го­го кур­су під­го­ту­ва­ли дис­пут „Вій­на в Аф­га­ніс­та­ні – час ге­роїв?”. Пер­шо­кур­сни­ки пе­рег­ляну­ли і об­го­во­ри­ли до­ку­мен­таль­ний фільм „Опе­ра­ція „Шторм – 333”.  DSCF0021Вис­тав­ка пе­ріо­дич­ної та дру­ко­ва­ної лі­те­ра­ту­ри „Тра­ге­дія і доб­лесть Аф­га­ніс­та­ну” вик­ли­ка­ла жва­вий ін­те­рес се­ред сту­ден­тів ко­лед­жу, ад­же на ній бу­ли пред­став­ле­ні іме­нні від­зна­ки-на­го­ро­ди учас­ни­ка бо­йо­вих дій в Аф­га­ніс­та­ні – вик­ла­да­ча ко­лед­жу Фика М.М.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design