Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_2389У День св. Ва­лен­ти­на сту­ден­ти – во­лон­те­ри ко­лед­жу від­ві­да­ли із кон­церт­ною прог­ра­мою чле­нів гро­мадсь­ко­го то­ва­рис­тва, що об’єд­нує лю­дей з ін­ва­лід­ні­стю „Доб­ро­чин”. Вис­ту­пи юних ама­то­рів – ак­то­рів от­ри­мав  схваль­ну під­трим­ку гля­да­чів та по­да­ру­вав гар­ний свят­ко­вий нас­трій. Щи­рі пос­міш­ки і жва­ве об­го­во­рення вик­ли­ка­ла сцен­ка „У по­ло­ні Аф­ро­ді­ти”.IMG_2382 Мо­лод­шим гля­да­чам най­біль­шу на­со­ло­ду при­нес­ли ві­тання – Ва­лен­ти­ни , ви­го­тов­ле­ні сту­ден­та­ми влас­но­руч.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design