Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_2389У День св. Ва­лен­ти­на сту­ден­ти – во­лон­те­ри ко­лед­жу від­ві­да­ли із кон­церт­ною прог­ра­мою чле­нів гро­мадсь­ко­го то­ва­рис­тва, що об’єд­нує лю­дей з ін­ва­лід­ні­стю „Доб­ро­чин”. Вис­ту­пи юних ама­то­рів – ак­то­рів от­ри­мав  схваль­ну під­трим­ку гля­да­чів та по­да­ру­вав гар­ний свят­ко­вий нас­трій. Щи­рі пос­міш­ки і жва­ве об­го­во­рення вик­ли­ка­ла сцен­ка „У по­ло­ні Аф­ро­ді­ти”.IMG_2382 Мо­лод­шим гля­да­чам най­біль­шу на­со­ло­ду при­нес­ли ві­тання – Ва­лен­ти­ни , ви­го­тов­ле­ні сту­ден­та­ми влас­но­руч.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design