регіональна конференція 26.01.17

IMG_896426 січня 2017 року на базі ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” РОР відбулась науково-теоретична конференція викладачів медичних навчальних закладів Рівненського регіону. У роботі конференції взяли участь керівники та представники адміністрацій медичних навчальних закладів Рівненської області, методисти, керівники профспілкових комітетів, науковці, викладачі, викладачі-початківці.

Тема конференції „Управління розвитком педагогічного колективу в умовах інноваційної діяльності навчального закладу на принципах інтеграції” була розкрита у виступах, які засвідчили про творчий підхід і значний власний досвід з даного питання.

Основна мета проведення конференції:

– розглянути основні напрацювання та досягнення вчених і дослідників із проблеми інноваційної діяльної діяльності медичного навчального закладу на принципах інтеграції;

– ознайомити з основними методами та прийомами використання міжпредметних зв’язків для формування професійних компетентностей у майбутніх медичних працівників;

– презентувати досвід керівників структурних підрозділів в організації управління навчально-виховним процесом;

– ініціювати подальшу пошукову, дослідницьку, експериментальну діяльність щодо проектування й упровадження моделей управлінської діяльності та організації навчального процесу на засадах міжпредметної інтеграції;

– упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій.

Завдання:

– обговорити та рекомендувати медичним навчальним закладам проведення заходів по впровадженню IMG_8971міжпредметних зв’язків у підготовку медичних працівників середньої ланки;

– підвищення професійної компетентності викладачів, формування у них мотивації до запровадження інноваційних навчальних технологій в умовах міжпредметних зв’язків.

За результатами роботи конференції прийнято рі шення, яке рекомендовано для використання в закладах.