Комунальний заклад
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_2300В гар­но приб­ра­ній за­лі, спов­не­ній но­во­річ­но­го наст­рою, 15 гру­дня 2016р. в на­шо­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ла про­ве­де­на від­кри­та ви­хов­на го­ди­на на те­му: «Різ­двя­ні Міс­те­рії». Під­го­тов­ку за­хо­ду здійс­ни­ла вик­ла­дач ана­то­мії лю­ди­ни Швид­ко Ю.В. та сту­ден­ти БЛ 209 гру­пи. На ви­хов­ній го­ди­ні бу­ли від­тво­ре­ні на­род­ні тра­ди­ції свят­ку­вання Різ­два Хрис­то­во­го. Зву­ча­ли ко­ляд­ки та щед­рів­ки на­шо­го краю, піс­ні та вір­ші. Сту­ден­ти на­ма­га­лися пе­ре­да­ти особ­ли­вос­ті по­бу­ту, ін­тер’єр ук­раїнсь­кої на­род­ної ха­ти, гос­тин­ність ук­раїнсь­кої сім’ї. Ди­ву­ва­ли ба­гатс­тво та різ­но­ма­ніття кос­тю­мів які ви­ко­рис­то­ву­ва­лися під час дійс­тва. Пе­ред гля­да­ча­ми пос­та­ли і ко­за­ки, і Ірод, пас­ту­хи та ін­ші. Всі при­сут­ні діз­на­лися ба­га­то но­во­го про іс­то­рію, на­ро­доз­навс­тво та тра­ди­ції Ук­раїнсь­ко­го на­ро­ду.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design