Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

15317895_1177519682302984_3704647665753915682_n 9 гру­дня  сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, в рам­ках тижня пра­во­вих знань, ста­ли учас­ни­ка­ми  ман­дрів­но­го між­на­род­но­го фес­ти­валю до­ку­мен­таль­но­го кі­но „DOCU  DAYS  UA”. Пред­став­ник РОГО „Ко­мі­тет ви­бор­ців Ук­раї­ни” Олек­сій Го­рець­кий  пре­зен­ту­вав до пе­рег­ляду  до­ку­мен­таль­ні стріч­ки ук­раїнсь­ко­го ре­жи­се­ра  Сер­гія Ли­сен­ка „Єв­ро­май­дан  SOS” і „Кан­це­лярсь­ка сот­ня”. Вра­жаю­чі філь­ми про іс­то­рич­ні по­дії не­дав­нього ми­ну­ло­го  та во­лон­терсь­кі іні­ціа­ти­ви, які і сьо­год­ні під­три­мують за­хис­ни­ків у зо­ні АТО. Сту­ден­ти, вра­же­ні від­вер­ти­ми роз­по­ві­дя­ми го­лов­них ге­роїв,  емо­цій­но пе­ре­жи­ва­ли по­дії Ре­во­люції Гід­нос­ті.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design