Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

day_golodomor_2016_326 лис­то­па­да 2016 ро­ку сту­ден­ти та вик­ла­да­чі ко­лед­жу взя­ли участь у  скор­бот­них за­хо­дах до Дня па­м’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Ук­раїні. Роз­по­ча­лися скор­бот­ні за­хо­ди бі­ля па­м’ятно­го зна­ку жер­твам го­ло­до­мо­ру поб­ли­зу хра­му Воз­не­сіння Гос­под­нього УГКЦ. Нас­тоя­тель хра­му о.Ро­ман спіль­но із хо­ром хра­му по­мо­ли­лися за спо­чи­лих в ро­ки го­ло­ду лю­дей.  На май­да­ні Не­за­леж­нос­ті від­бу­лася го­ди­на скор­бо­ти “Не пов­то­рися, біль ду­ші люд­ської”. Свя­ще­ни­ки міс­та УПЦ КП на чо­лі з бла­го­чин­ним  о.Ва­си­лем Ло­зинсь­ким від­слу­жи­ли па­на­хи­ду за жер­тва­ми го­ло­до­мо­рів. При­сут­ні схи­ли­ли го­ло­ви в хви­ли­ні мов­ча­ння та зас­ві­ти­ли свіч­ки в па­м’ять про спо­чи­лих. Як на­га­ду­вання, нас­кіль­ки цін­ним є хліб в житті лю­ди­ни, між людь­ми, які прий­шли на май­дан Не­за­леж­нос­ті, бу­ли роз­ді­ле­ні три хлі­би­ни.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design