Година скорботи “Не повторися, біль душі людської”

day_golodomor_2016_326 лис­то­па­да 2016 ро­ку сту­ден­ти та вик­ла­да­чі ко­лед­жу взя­ли участь у  скор­бот­них за­хо­дах до Дня па­м’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Ук­раїні. (більше…)

Читати даліГодина скорботи “Не повторися, біль душі людської”