Студентські змагання в Дубно

11723 лис­то­па­да стар­ту­ва­ла  ХY Спар­та­кіа­да сту­дентсь­кої мо­ло­ді ВНЗ І – ІІ рів­нів ак­ре­ди­та­ції Рів­ненсь­кої об­лас­ті.  В ак­то­вій за­лі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лося  від­криття спар­та­кіа­ди. (більше…)

Читати даліСтудентські змагання в Дубно