семінар завідувачів бібліотек

93DD7DRoSeA   15 лис­то­па­да 2016 ро­ку на ба­зі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­булося методичне об’єднання за­ві­ду­ва­чів біб­ліо­тек ко­лед­жів та учи­лищ Рів­нен­щи­ни. (більше…)

Читати далісемінар завідувачів бібліотек