Благодійна акція

  • Категорія запису:Новини

Ша­нов­на гро­ма­до  міс­та  Дуб­на та району!

Що­ро­ку дру­гої су­бо­ти жов­тня вся сві­то­ва спіль­но­та від­зна­чає Всес­віт­ній день па­ліа­тив­ної і хос­піс­ної до­по­мо­ги, з ме­тою при­вер­ну­ти ува­гу гро­мадсь­кос­ті і всіх не­бай­ду­жих лю­дей до проб­лем не­ви­лі­ков­но важ­кох­во­рих па­цієн­тів. Ко­лек­тив Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу що­річ­но шля­хом про­ве­дення бла­го­дій­них за­хо­дів пра­гне пок­ра­щи­ти якість життя па­цієн­там Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су. 9 жов­тня 2016 ро­ку о 12:00 го­ди­ні на те­риторії Дубенського замку буде проведено чергову благодійну акцію «Добро починається з тебе». В рамках акції: фото патріота, фіто-вітальня, етно-крамничка, аукціон «Солодкий смак», майстер-шеф «Секрети здорового харчування», розважальні заходи для дітей за участю клоунів-аніматорів, бодіарт «Ми – українці», безпрограшна лотерея. Кошти зібрані в ході акції будуть використані для придбання пральної машини, парової праски, протипролежневих матраців, миючих засобів та побутової хімії, рушників, постільної білизни, які першочергово необхідні закладу. Інформація про використання зібраних коштів буде розміщено у ЗМІ та на сайті коледжу. Щиро вдячні будемо всім за підтримку і Ваше добре і щире серце!