з днем фізичної культури та спорту

  • Категорія запису:Новини

zUwrhMKpxOUВик­ла­да­чі ка­фед­ри фі­зич­ної куль­ту­ри, проф­спіл­ко­вий ко­мі­тет, ра­да ко­лек­ти­ву фіз­куль­ту­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу щи­ро ві­тають сту­ден­тів, вик­ла­да­чів, пра­ців­ни­ків ко­лед­жу з Днем фі­зич­ної куль­ту­ри і спор­ту. Ба­жає­мо міц­но­го здо­ров’я, мир­но­го не­ба, ус­пі­хів у до­сяг­не­нні но­вих вер­шин.