Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

03223 травня на місь­ко­му ста­діо­ні «Спар­так»  м. Дуб­но за іні­ціа­ти­ви пе­да­го­гіч­но­го та сту­ден­тсько­го ко­лек­ти­вів  Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу бу­ло про­ве­де­не вій­сько­во-спо­ртив­не свя­то «Зви­тяга». За­хід роз­по­чався з під­няття Дер­жав­но­го пра­по­ра Ук­раї­ни кра­щи­ми спорт­сме­на­ми ко­лед­жу  Ка­те­ри­ною Джус та Ві­та­лієм Ко­ти­ком. Учас­ни­ків свя­та при­ві­та­ла ди­рек­тор ко­лед­жу, кан­ди­дат ме­дич­них наук На­дія Вен­грин та сек­ре­тар місь­кої ра­ди, неод­но­ра­зо­вий чем­піон сві­ту, чем­піон Єв­ро­пи, майс­тер спор­ту між­на­род­но­го кла­су з вес­лу­вання Вік­тор Не­даш­ковсь­кий. 026Прог­ра­ма свята бу­ла на­си­че­на різ­но­ма­ніт­ни­ми війсь­ко­ви­ми кон­кур­са­ми та ба­гать­ма ви­да­ми спор­тив­них зма­гань, які про­хо­ди­ли в нап­ру­же­них та за­хо­плю­ючих поє­дин­ках. За ре­зуль­та­та­ми ком­пе­тент­но­го жу­рі І міс­це ви­бо­ро­ла ко­ман­да гру­пи АЛ 211 (кер. На­та­лія Тка­чук), ІІ міс­це – ко­ман­да гру­пи БЛ 209 (кер. Ольга Єв­тух), а брон­зо­вим при­зе­ром ста­ла ко­ман­да гру­пи АЛ 309 (кер. Ок­са­на Ко­рит­нюк). Після під­ве­дення під­сум­ків пе­ре­мож­ці спор­тив­них зма­гань та бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та гра­мо­та­ми ди­рек­ції ко­лед­жу. Гру­пи-пе­ре­мож­ці от­ри­ма­ли со­лод­кі при­зи.

Залишити коментар

Календар
Травень 2016
П В С Ч П С Н
« Кві   Чер »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 3155 4284 2252 73
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design