Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_1571 - копия 22 травня на те­ри­то­рії Дер­жав­но­го іс­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка  з на­го­ди від­зна­чення Дня ма­те­рі, Між­на­род­но­го дня сім’ї, Дня ви­ши­ван­ки від­бу­лось за­галь­но­місь­ке ро­ди­нне свя­то «Ро­ди­на, ро­ди­на – це вся Ук­ра­їна», в якому взя­ли ак­тив­ну участь сту­ден­ти ко­лед­жу. Во­ни до­по­мог­ли у про­ве­де­нні Па­ра­ду ві­зоч­ків. Для креа­тив­них сі­мей, які охо­че взя­ли участь у цьо­му кон­кур­сі і про­де­мон­стру­ва­ли свої твор­чі здіб­нос­ті до­по­мо­га на­ших сту­ден­тів бу­ла ду­же до­реч­ною. Во­лон­те­ри-ані­ма­то­ри у кос­тю­мах кло­унів ста­ли ок­ра­сою свята та по­да­ру­ва­ли гар­ний нас­трій та по­зи­тив­ні емо­ції гос­тям і учас­ни­кам свята.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design