Участь у родинному святі

IMG_1571 - копия 22 травня на те­ри­то­рії Дер­жав­но­го іс­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка  з на­го­ди від­зна­чення Дня ма­те­рі, Між­на­род­но­го дня сім’ї, Дня ви­ши­ван­ки від­бу­лось за­галь­но­місь­ке ро­ди­нне свя­то «Ро­ди­на, ро­ди­на – це вся Ук­ра­їна», в якому взя­ли ак­тив­ну участь сту­ден­ти ко­лед­жу. (більше…)

Читати даліУчасть у родинному святі