Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

WJ-wGDsre-U13 травня 2016 ро­ку сту­ден­ти АЛ 209 і БЛ 209 з керівниками груп Люд­ми­лою Ми­ко­лаїв­ною Бойко та Оль­гою Іва­нів­ною Єв­тух ма­ли на­го­ду на влас­ні очі спос­те­рі­га­ти за над­зви­чай­ною кра­сою Бать­ків­щи­ни, від­ві­дав­ши ма­льов­ни­чий ку­то­чок Ук­раї­ни Кар­па­ти. Екс­кур­сія три­ва­ла всього лиш 3 дні, але за та­кий ко­рот­кий час сту­ден­ти встиг­ли від­ві­да­ти ба­га­то ці­ка­вих місць. Ви­со­кі і кру­ті го­ри не ста­ли на за­ва­ді юних ту­рис­тів, ко­ли у пер­ший день екс­кур­сії во­ни під­ні­ма­лися на скелі Олек­си Дов­бу­ша. Нас­туп­но­го дня ве­се­ло про­ве­ли свій час у Бу­ко­ве­лі. Нез­ва­жаю­чи на нес­прият­ли­ву по­го­ду, зу­мі­ли під­ня­тися вгору, щоб ще раз пе­ре­ко­на­тися у красі кар­патсь­ких гір. Ту­рис­ти та­кож від­ві­да­ли во­дос­пад Гу­ка та яр­мар­ку у Ярем­чі. Сту­ден­ти бу­ли вра­же­ні кра­сою Кар­пат. Ця поїзд­ка бу­ла ли­ше по­чат­ком їх­ніх ту­рис­тич­них при­год. В май­бут­ньому їх че­кає ба­га­то по­до­ро­жей по мальов­ни­чій Ук­раї­ні.

 

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design