Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_14504-6 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі тра­ди­цій­но від­бу­лась вис­тав­ка пас­халь­них ком­по­зи­цій «Ве­ли­код­нє ди­во». Участь у ній прий­няли сту­ден­ти 1-3 кур­сів. Тра­ди­цій­на пас­халь­на ви­піч­ка різ­них ре­гіо­нів Ук­раї­ни, роз­маїття пи­са­нок, кра­ша­нок, дря­па­нок, ви­ши­ті пас­халь­ні руш­нич­ки – все це ство­ри­ло чу­до­вий свят­ко­вий нас­трій і мож­ли­во­сті глиб­ше піз­на­ти іс­то­рію тра­ди­цій свят­ку­вання Пас­хи у різ­них ку­точ­ках на­шої бать­ків­щи­ни. По за­вер­ше­нню вис­тав­ки сту­ден­ти-во­лон­те­ри при­гос­ти­ли со­лод­кою ви­піч­кою па­цієн­тів від­ді­лення па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни хос­пі­су і по­да­ру­ва­ли їм свят­ко­вий нас­трій та від­чуття ро­ди­ни.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design