Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_14504-6 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі тра­ди­цій­но від­бу­лась вис­тав­ка пас­халь­них ком­по­зи­цій «Ве­ли­код­нє ди­во». Участь у ній прий­няли сту­ден­ти 1-3 кур­сів. Тра­ди­цій­на пас­халь­на ви­піч­ка різ­них ре­гіо­нів Ук­раї­ни, роз­маїття пи­са­нок, кра­ша­нок, дря­па­нок, ви­ши­ті пас­халь­ні руш­нич­ки – все це ство­ри­ло чу­до­вий свят­ко­вий нас­трій і мож­ли­во­сті глиб­ше піз­на­ти іс­то­рію тра­ди­цій свят­ку­вання Пас­хи у різ­них ку­точ­ках на­шої бать­ків­щи­ни. По за­вер­ше­нню вис­тав­ки сту­ден­ти-во­лон­те­ри при­гос­ти­ли со­лод­кою ви­піч­кою па­цієн­тів від­ді­лення па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни хос­пі­су і по­да­ру­ва­ли їм свят­ко­вий нас­трій та від­чуття ро­ди­ни.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design