Зберігаємо і примножуємо українські традиції

IMG_14504-6 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі тра­ди­цій­но від­бу­лась вис­тав­ка пас­халь­них ком­по­зи­цій «Ве­ли­код­нє ди­во». Участь у ній прий­няли сту­ден­ти 1-3 кур­сів. (більше…)

Читати даліЗберігаємо і примножуємо українські традиції