Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_713526 кві­тня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі сту­ден­та­ми гру­пи АЛ-209 під ке­рів­ниц­твом ку­ра­то­ра Бой­ко Люд­ми­ли Ми­ко­лаї­вни бу­ло про­ве­де­но від­кри­ту ви­хов­ну го­ди­ну на те­му: «Чор­но­биль: тра­ге­дія, под­виг, па­м’ять». Сту­ден­ти зу­мі­ли пе­ре­да­ти не тіль­ки емо­ції, а і ат­мос­фе­ру жах­ли­вої тра­ге­дії. В про­гра­мі за­хо­ду – флеш­моб, який ві­доб­ра­зив знак Чор­но­биля, та­нець – в яко­му Чор­но­биль­ська ка­тас­тро­фа роз­лу­чи­ла два за­ко­ха­них сер­ця, хви­ли­на мов­ча­ння в честь па­м’яті жертв Чор­но­биль­ської тра­ге­дії. На ви­хов­ній го­ди­ні та­кож бу­ли про­де­монс­тро­ва­ні фраг­мен­ти філь­мів про страш­ні по­дії трид­цяти­річ­ної дав­ни­ни.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design