Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_702721.04.2016 ро­ку під час ре­гіо­наль­но­го ета­пу XI Всеу­краї­нської ак­ції «Сер­це до сер­ця» сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу зіб­ра­ли  кош­ти на прид­бання реа­ні­ма­ці­цій­но­го об­ла­дна­ння для Рів­ненсь­ко­го об­лас­но­го  пе­ри­на­таль­но­го  цен­тру в су­мі 2 124 грив­ні і пе­ре­ра­ху­ва­ли їх на бла­го­дій­ний вне­сок «Сер­це до сер­ця». Дя­кує­мо усім не­бай­ду­жим, хто  до­лу­чив­ся до ак­ції.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design