Навчаємо волонтерів

IMG_5385Про­тягом лю­то­го-бе­ре­зня ВКНЗ „Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж” Рів­не­нської об­лас­ної ра­ди про­вів нав­чання во­лон­те­рів з на­да­ння па­ліа­тив­ної до­по­мо­ги важ­ко­хво­рим. До за­нять зап­ро­шу­ва­лись усі ба­жа­ючі. (більше…)

Читати даліНавчаємо волонтерів