Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

324 бе­рез­ня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка ВКНЗ «Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж» про­ве­ли ряд за­хо­дів з ме­тою ін­фор­му­ва­ння про гло­баль­ну епі­де­мію ту­бер­кульо­зу яко­мо­га біль­ше лю­дей і да­ти всім зро­зу­мі­ти, що чи­ни­ти опір цій хво­ро­бі мож­на і тре­ба. Гур­тків­ці за­ві­та­ли до ЗОШ №1 з бе­сі­дою «Що необ­хід­но зна­ти про ту­бер­ку­льоз», де роз­по­ві­ли шко­ля­рам про при­чи­ни, сим­пто­ми та про­фі­лак­ти­ку ту­бер­кульо­зу. Та­кож бу­ла про­ве­де­на ак­ція се­ред на­се­ле­ння міс­та, під час якої пе­ре­хо­жим бу­ло роз­да­но бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про ту­бер­ку­льоз. В рам­ках за­хо­дів до Все­сві­тньо­го  дня бо­ро­тьби з ту­бер­кульо­зом від­бу­лась зус­тріч сту­ден­тів 3-го кур­су з лі­ка­рем-фти­зіат­ром об­лас­но­го туб­дис­пан­се­ру Ва­ле­рієм Тиш­ков­цем.

Залишити коментар

Календар
Березень 2016
П В С Ч П С Н
« Лют   Кві »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 08.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 8.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design