Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

Kq-lY7ycCsc18 бе­рез­ня 2016 ро­ку про­ве­де­но за­галь­но­місь­ку ін­фор­ма­цій­ну ак­цію в під­трим­ку Всес­вітньої кам­па­нії «Го­ди­на Зем­лі-2016». Сту­ден­ти-во­лон­те­ри ме­дич­но­го ко­лед­жу роз­пов­сюди­ли лис­тів­ки та бук­ле­ти: «До­по­мо­жи при­ро­ді» та «По­ду­май­мо про стан нав­ко­ли­шнього се­ре­до­ви­ща».

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design