Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_5511В Ук­ра­їні вес­на по­чи­на­ється з Шев­чен­ком. У бе­рез­ні по­ет на­ро­дився, у бе­рез­ні 1840 ро­ку вий­шов пер­ший йо­го „Коб­зар”, у бе­ре­зні він по­ки­нув цей світ. Щоб на­га­да­ти про ве­лич Т.Г. Шев­чен­ка са­ме 9 бе­резня 2016 ро­ку сту­ден­ти і гос­ті Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу ма­ли змо­гу по­ба­чи­ти вис­тав­ку реп­ро­дук­цій кар­тин ге­нія, зга­да­ти ряд­ки йо­го тво­рів, які бу­ли роз­мі­ще­ні на две­рях ауди­то­рій. Ад­же вір­ші пое­та ак­туа­льні сьо­год­ні так са­мо, як і дві сот­ні ро­ків то­му. Че­рез „Коб­зар” Та­рас Гри­го­ро­вич звер­тає­ться й до­ни­ні до сво­го на­ро­ду. А ще сту­ден­ти І кур­су  пе­рег­ляну­ли фільм кі­нос­ту­дії „Дуб­но”  „Шев­чен­ко­ва до­ро­га”, ре­жи­се­ра Ми­ко­ли Ве­лич­ков­сько­го, який роз­по­ві­дає про шля­хи ге­нія Рів­нен­щи­ною.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design