весна з шевченком

В Ук­ра­їні вес­на по­чи­на­ється з Шев­чен­ком. У бе­рез­ні по­ет на­ро­дився, у бе­рез­ні 1840 ро­ку вий­шов пер­ший йо­го „Коб­зар”, у бе­ре­зні він по­ки­нув цей світ. Щоб на­га­да­ти про ве­лич Т.Г. Шев­чен­ка…

Читати далівесна з шевченком