Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_499718 лю­то­го сту­ден­ти 2-го кур­су Алі­на Мат­вій­чук, Іва­нна Ко­ва­льчук, Ві­та­лій Дя­чук, Ан­ге­лі­на Ре­дько, Ок­са­на Ко­ро­льчук для пер­шо­кур­сни­ків на­шо­го зак­ла­ду про­ве­ли го­ди­ну-рек­вієм „Від Ре­во­лю­ції Гід­но­сті – до пам’яті про Не­бес­ну Сот­ню!”. Реа­льність по­дій пе­ре­да­но че­рез пре­зен­та­цію з еле­мен­та­ми до­ку­мен­та­льної хро­ні­ки, вис­тав­ку „Хро­но­ло­гія Ре­во­лю­ції Гід­но­сті” та ав­тор­ську пое­зію Анни–Марії Мат­віїв. 19 лю­то­го сту­де­нти ВЛ 209 взя­ли участь у ти­хій хо­ді та віче-рек­віємі „Не­бес­ній Сот­ні ша­на і хва­ла” з пок­ла­да­нням кві­тів до пам’ятно­го зна­ку Ге­ро­ям Не­бе­сної Сот­ні. Та­кож цьо­го дня сту­де­нти гру­пи ВЛ 109 ста­ли учас­ни­ка­ми місь­ких за­хо­дів з вша­ну­ва­ння под­ви­гу уча­сників Революції Гідності – пре­зен­та­ції до­ку­мен­та­льно­го філь­му „Не­бес­на Сот­ня” про по­дії Євро­пей­сько­го Май­да­ну.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design