“Чудову валентинку – хай принесе для вас Амур»

  • Категорія запису:Новини

IMG_4738Під та­ким де­ві­зом про­тя­гом 08-12 лю­то­го у Ду­бен­сь­ко­му ме­дич­но­му ко­ле­д­жі від­бу­ла­ся вис­тав­ка свят­ко­вих ві­таль­них ва­лен­ти­нок, які сту­ден­ти зак­ла­ду ви­го­то­ви­ли влас­но­руч. Ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ста­ли чле­ни гур­тка іно­зем­ної мови та їх керівник, викладач англійської та французької мов, Ольга Полоцька. Студентка групи БЛ 209 Анна-Марія Матвіїв представила презентаційні матеріали англійською мовою. Захід був проведений в рамках міської акції «Подаруй валентинку солдату!» Студенти з душею віднеслися до участі у ній. Адже близько 30 вітальних листівок із паперу, дерева, тканини, бісеру, пластику, наповнені щирими побажаннями миру і швидкого повернення додому відправлено на Схід. Сподіваємося, що ці валентинки вселять у серця наших воїнів віру і надію в перемогу та ще раз нагадають солдатам, що їх з нетерпінням чекають вдома.