Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

DSC_041122 січ­ня про­лу­нав ос­та­нній дзво­ник для сту­ден­ток-аку­ше­рок у рід­но­му ко­ле­джі. 31 сту­ден­тка от­ри­ма­ла дип­лом ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка. Пе­да­го­гіч­ний ко­лек­тив ві­тає мо­ло­дих спе­ціа­ліс­тів із здо­бу­ттям ква­лі­фі­ка­цій­но­го до­ку­ме­нта, скла­дає щи­ру по­дя­ку за сум­лі­нне нав­ча­ння та хо­ро­шу по­ве­дін­ку і ба­жає ста­ти справ­жні­ми май­стра­ми здо­бу­тої про­фе­сії. Від­ни­ні їх іме­на бу­дуть впи­са­ні в іс­то­рію на­шо­го ко­ле­джу.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design