Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

DSC_041122 січ­ня про­лу­нав ос­та­нній дзво­ник для сту­ден­ток-аку­ше­рок у рід­но­му ко­ле­джі. 31 сту­ден­тка от­ри­ма­ла дип­лом ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка. Пе­да­го­гіч­ний ко­лек­тив ві­тає мо­ло­дих спе­ціа­ліс­тів із здо­бу­ттям ква­лі­фі­ка­цій­но­го до­ку­ме­нта, скла­дає щи­ру по­дя­ку за сум­лі­нне нав­ча­ння та хо­ро­шу по­ве­дін­ку і ба­жає ста­ти справ­жні­ми май­стра­ми здо­бу­тої про­фе­сії. Від­ни­ні їх іме­на бу­дуть впи­са­ні в іс­то­рію на­шо­го ко­ле­джу.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design