Осучаснення педагогічної майстерності

  • Категорія запису:Новини

IMG_429417 грудня 2015 року відбулося засідання Школи передового педа- гогічного досвіду та наставництва, яке провів завідувач відділення за ліцензованими спеціаль- ностями «Лікувальна справа» та «Акушерська справа», викладач вищої кваліфікаційної категорії-методист Петро Гаращак. В ході засідання викладачі коледжу презентували особисто випробувані технології педагогічної діяльності, які засвідчили високу ефективність якісної професійної підготовки студентів-медиків. Також мали можливість активізувати свою тематичну самоосвіту, обмінятися зі своїми колегами власними думками, запроектувати заходи подальшого удосконалення власної професійної спроможності, педагогічної майстерності та медичної грамотності.