засідання круглого столу на тему: “Забезпечення прав людини при наданні паліативної допомоги”

  • Категорія запису:Новини

DSC00983­1 чер­вня 2015 року Упов­но­ва­же­ним Вер­хов­ної Ра­ди Ук­ра­ї­ни з прав лю­ди­ни спіль­но з Між­на­род­ним фон­дом «Від­род­жен­ня» від­бу­лось за­сі­дан­ня круг­ло­го сто­лу на те­му: “За­без­пе­чен­ня прав лю­ди­ни при на­дан­ні па­лі­а­тив­ної до­по­мо­ги”.

У роботі круглого столу брали участь представники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної служби України з лікарських засобів, БФ “Соборність”, Кафедра паліативної та хоспісної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика, Харківського Інституту правових досліджень та стратегій, ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Міжнародного фонду «Відродження», КП «Фармація» м. Києва та науковці. Представ никами із Рівненщини були Ганна Котенко, голова Рівненського осередку Ліги паліативної та хоспісної допомоги і Надія Венгрин, директор ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради.

DSC00982Під час роботи круглого столу обговорено актуальні питання з організації паліативної допомоги, доступу до знеболюючих препаратів, пацієнтів, які знаходяться вдома, взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду інкурабельним хворим тощо.

Учасниками круглого столу обговорювалися проблемні питання. А саме:

– аналіз українського законодавства з паліативної допомоги та актуальні питання її організації;

– стан дотримання прав пацієнтів у закладах системи охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу;

– доступ до знеболюючих препаратів пацієнтів, які знаходяться вдома;

– реалізація механізму взаємодії суб’єктів, які надають соціальну послугу паліативного догляду інкурабельним хворим, та труднощі у взаємодії суб’єктів при наданні таких послуг;

– співробітництво закладів охорони здоров’я з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України при наданні паліативної допомоги.

По закінченню круглого столу були прийняті рекомендації на тему: „Забезпечення прав людини при наданні паліативної допомоги”.

Н. Венгрин,

директор ВКНЗ „Дубенський медичний колеж”

Рівненської обласної ради