Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

SUS_4918У Ду­бен­сь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі Рів­нен­сь­кої об­лас­ної ра­ди від­бу­лась дво­ден­на Все­ук­ра­їн­ська сту­дент­ська на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ре­нція, прис­вя­че­на по­ді­ям Ре­во­лю­ції Гід­нос­ті та АТО «Ук­ра­їна – по­над усе!».

Для учас­­ті бу­­ло на­­діс­­ла­­но 43 на­­у­­ко­­во-по­­шу­­ко­­ві сту­­дент­­с­­ькі ро­­бо­­ти з 18 об­­лас­­тей Ук­­ра­­ї­­ни, у яких ві­­доб­­ра­­же­­ні под­­ви­­ги учас­­ни­­ків Ре­­во­­лю­­ції Гід­­нос­­ті та А­­н­­ти­­те­­ро­­ри­­с­­ти­­ч­­ної опе­­ра­­ції: вій­­сько­­вих, ме­­ди­­ків, во­­лон­­те­­рів, учас­­ни­­ків Май­­да­­ну.

Конференція розпочалась з флеш-мобу «Ми – українці!», у якому взяло участь 150 студентів коледжу одягнених у вишиванки різних регіонів України.

учасникиУрочисте відкриття конференції розпочалось з виконання пісні-гімну «Молитва за Україну». Учасники конференції оплесками вітали присутніх вояків, які повернулися після ротації із зони АТО. У перший день конференції було представлено 32 студентські науково-пошукові роботи. Голова оргкомітету – директор ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України» Чернишенко Тетяна Іванівна відзначила високий рівень представлених робіт.

Під час другого дня конференції студенти-дослідники стали учасниками практичного тренінгу з тактичної медицини «Знати, вміти, врятувати», який провели учасники бойових дій, волонтери-медики та викладачі кафедри хірургії Дубенського медичного коледжу.

Більше фотографій тут

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design