85-річчю Ліни Костенко присвячується

  • Категорія запису:Новини

IMG_275930 бе­рез­ня у Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­лед­жі від­був­ся лі­те­ра­тур­ний ве­чір, прис­вя­че­ний 85-річ­чю від дня на­род­жен­ня ви­дат­ної по­е­те­си Лі­ни Кос­тен­ко.

Юві­лей­ну да­ту в жит­ті од­ні­єї з най­ві­до­мі­ших су­час­них ук­ра­їн­ських пись­мен­ниць від­зна­чи­ли за учас­т­ю ар­тис­тів Рів­не­н­ської об­лас­ної фі­лар­мо­нії, які за­ві­та­ли до нав­чаль­но­го зак­ла­ду із лі­те­ра­тур­но-му­зич­ною ім­п­ре­зою «І го­лос, і піс­ня, і ду­ша на­ро­ду». Присутні мали можливість почути декламування віршів у виконанні справжніх артистів. Солісти та музиканти філармонії чарували майстерним виконанням віршів Ліни Костенко, що стали піснями, пробуджували у серці присутніх до рідного краю та дарували незабутні спогади. У залі панувала надзвичайно тепла, патріотична атмосфера, адже словами Ліни Костенко розмовляє сьогодення: майдан, війна, політика. Справжню насолоду отримали викладачі та студенти, присутні на заході. Насамкінець майбутні медики подарували артистам щедрі оплески та квіти, а викладачі-мовники А.Власюк та Ю.Лісовська виступили із коротким словом, подякувавши виконавцям за хвилини справжнього спілкування з мистецтвом.