ВИСТАВКА-ЯРМАРОК РЕБУСІВ З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

  • Категорія запису:Новини

IMG_246523 бе­рез­ня у Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­лед­жі під час де­ка­ди при­род­ни­чо-на­у­ко­вих дис­цип­лін про­ве­де­но ви­став­ку-яр­ма­рок ре­бу­сів з ме­дич­ної хі­мії.

Для про­ве­ден­ня за­хо­ду заз­да­ле­гідь бу­ло під­го­т­о­в­ле­но 50 ре­бу­сів, в яких за­шиф­ро­ва­ні ос­нов­ні тер­мі­ни та по­н­ят­тя з ме­дич­ної хі­мії.

Вза­га­лі, сло­во «ре­бус» латинського походження (лат. Rebus – за допомогою речей, «Non verbis sed rebus» – «Не словами, а за допомогою речей»). Зародився ребус у Франції в XV столітті, а перший друкований збірник ребусів виданий у Франції в 1582 році, складений він був Етьеном Табуро. Ребуси дуже корисні для розвитку мислення студентів, розвитку кмітливості та логіки. Тому студентам І-ІІ курсу було запропоновано впродовж дня розгадувати ребуси і записувати відповіді, оскільки на найбільш активних чекав бонусний бал на занятті з хімії.

Спочатку треба було нагадати студентам, що ребуси — це своєрідні загадки, в яких за малюнками, різними знаками та символами приховані слова; щоб прочитати зашифроване слово, слід правильно назвати всі зображені предмети, з’ясувати, що означають окремі літери і знаки, і обов’язково врахувати порядок, в якому вони розміщені. Багато студентів зізнались, що вперше розгадують ребуси, проте всі із задоволенням розшифровували слова.

Досить приємно, що ребуси розгадували не тільки студенти, які мали безпосереднє заохочення, а й студенти ІІІ-ІV курсів, викладачі та працівники коледжу. Старшокурсники вже давно вивчили курс медичної хімії, тому вони мали змогу таким нестандартним способом повторити пройдений матеріал, а для викладачів та працівників коледжу – це була цікава хвилинка-розминка для мозку. Отже, розгадування ребусів корисне для всіх, оскільки воно розвиває логічне мислення та спонукає до креативної діяльності, що є невід’ємною частиною занять з медичної хімії.