Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_246523 бе­рез­ня у Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­лед­жі під час де­ка­ди при­род­ни­чо-на­у­ко­вих дис­цип­лін про­ве­де­но ви­став­ку-яр­ма­рок ре­бу­сів з ме­дич­ної хі­мії.

Для про­ве­ден­ня за­хо­ду заз­да­ле­гідь бу­ло під­го­т­о­в­ле­но 50 ре­бу­сів, в яких за­шиф­ро­ва­ні ос­нов­ні тер­мі­ни та по­н­ят­тя з ме­дич­ної хі­мії.

Вза­га­лі, сло­во «ре­бус» латинського походження (лат. Rebus – за допомогою речей, «Non verbis sed rebus» – «Не словами, а за допомогою речей»). Зародився ребус у Франції в XV столітті, а перший друкований збірник ребусів виданий у Франції в 1582 році, складений він був Етьеном Табуро. Ребуси дуже корисні для розвитку мислення студентів, розвитку кмітливості та логіки. Тому студентам І-ІІ курсу було запропоновано впродовж дня розгадувати ребуси і записувати відповіді, оскільки на найбільш активних чекав бонусний бал на занятті з хімії.

Спочатку треба було нагадати студентам, що ребуси — це своєрідні загадки, в яких за малюнками, різними знаками та символами приховані слова; щоб прочитати зашифроване слово, слід правильно назвати всі зображені предмети, з’ясувати, що означають окремі літери і знаки, і обов’язково врахувати порядок, в якому вони розміщені. Багато студентів зізнались, що вперше розгадують ребуси, проте всі із задоволенням розшифровували слова.

Досить приємно, що ребуси розгадували не тільки студенти, які мали безпосереднє заохочення, а й студенти ІІІ-ІV курсів, викладачі та працівники коледжу. Старшокурсники вже давно вивчили курс медичної хімії, тому вони мали змогу таким нестандартним способом повторити пройдений матеріал, а для викладачів та працівників коледжу – це була цікава хвилинка-розминка для мозку. Отже, розгадування ребусів корисне для всіх, оскільки воно розвиває логічне мислення та спонукає до креативної діяльності, що є невід’ємною частиною занять з медичної хімії.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design